Siirry sisältöön

Ideoita tukioppilastoimintaan

Tukioppilastoimintaa voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Yksi keskeisimmistä tukioppilastoiminnan tavoitteista on luoda kouluun hyväksyvää ja mukavaa ilmapiiriä ja luoda hyvää yhteishenkeä. Tukioppilastoiminnassa voidaan toteuttaa monenlaisia asioita. Tärkeää on pohtia yhdessä, millaiseen toimintaan on resursseja ja mikä palvelisi koko kouluyhteisön hyvinvointia.

Tukioppilastoiminnan suunnittelua jäntevöittää vuosikellon tekeminen. Vuosikello on ohjaajien ja tukioppilaiden yhdessä tekemä toimintasuunnitelma, johon merkitään vuoden toiminnot.

Tutustu tukioppilastoiminnan vuosikelloon tästä

Kummiluokkatoiminta on toimintaa, jossa tukioppilaat toimivat pareittain tai pienissä ryhmissä seiskaluokkien kummeina. Yläkouluissa toimitaan 7.-luokkalaisten kummeina ja yhtenäiskoulussa oma kummiluokka voi löytyä myös alaluokkien puolelta. Kummiluokkalaisten kanssa voidaan keksiä monipuolista toimintaa sekä lukuvuoden alkaessa että pitkin vuotta.

Lue lisää kummiluokkatoiminnasta tästä

Valitettavan usein välitunnit ovat aikaa, jolloin kiusataan eniten. Ne ovat myös tuskallisia yksinäisille oppilaille. Tukioppilaat voivat tehdä asian hyväksi paljon järjestämällä toimintaa, johon kaikki voivat osallistua.

Lue vinkit välituntitoimintaan tästä

Teemapäivän voi järjestää melkein mistä tahansa aiheesta ja monella eri tavalla. Teemapäivän voi järjestää niin koko koulullekin kuin yhdelle luokalle tai tukioppilaiden kummiluokille. Teemapäiväaiheita voi keksiä laidasta laitaan. Monissa kouluissa vietetään myös kokonaisia teemaviikkoja. Suomessa on myös eri järjestöjen ja opetusalan toimijoiden ylläpitämiä teemaviikkoja, joiden materiaalia kannattaa hyödyntää myös tukioppilastoiminnassa.

Lue lisää teemapäivistä ja -viikoista tästä

Ryhmän merkitys oppilaan hyvinvoinnissa, oppimisessa ja sosiaalisen identiteetin kehittymisessä on keskeinen. On erittäin tärkeää, että jokainen kokee oman ryhmänsä hyvänä ja turvallisena ja voi keskittyä oppimiseen, tarvitsematta pohtia, tuleeko hyväksytyksi ryhmässä sellaisena kuin on. Tukioppilaat voivat toimia aikuisten apuna ryhmäyttämistilanteissa.

Lue lisää tukioppilaista ryhmäyttäjinä

Tukioppilaat voivat olla mukana järjestämässä koulun omaa koulurauhatapahtumaa. Koulurauha-tapahtuma muistuttaa kaikille kouluyhteisön jäsenille, että hyvinvointi koulussa koostuu monesta pienestä tekijästä ja kaikki kouluyhteisöön kuuluvat ovat omalta osalta vastuussa koulun turvallisuudesta ja koulussa viihtymisestä.

Koulurauha-tapahtuman voi järjestää pienimuotoisena aamunavaukseen yhdistettynä tuokiona luokissa tai koko koulun yhteisenä tapahtumana. On myös mahdollista järjestää kunnan tai alueen tapahtuma yhteistyössä muiden paikallistoimijoiden kanssa. Koulurauhan nettisivuilta löytyy materiaalia tapahtuman järjestämiseen, mm. lukuvuoden koulurauhan julistustekstit.

Lue lisää Koulurauha-ohjelmasta

Koulujen tukioppilastoimintaa voi toteuttaa myös yhteistyössä MLL:n paikallisyhdistyksen kanssa. MLL:n paikallisyhdistys voi olla mukana sekä toteuttamassa tukioppilastoimintaa että kouluttamassa tukioppilaita. Yhdistys voi esimerkiksi tarjota tilat koulutuksiin tai tukea toimintaa rahallisesti. Useat MLL:n yhdistykset ovat valinneet tukioppilas- tai nuorisotoiminnan vastaavan, joka suunnittelee tukioppilastoimintaa yhdessä koulun kanssa ja on mukana esimerkiksi kouluttamassa tukioppilaita.

Lue lisää yhteistyöstä MLL:n paikallisyhdistyksen kanssa

Ladattavat materiaalit

Aiheeseen liittyvät

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?

Takaisin ylös