Siirry sisältöön

Omaehtoisen oppimisen haasteita 2020-luvun mediamaisemassa

Artikkelin on kirjoittanut FT ja kasvatuspsykologian tutkijatohtori Lauri Hietajärvi Helsingin yliopistosta.

Omatoimisen opiskelun välineenä digitaaliset laitteet ja internet tarjoavat lapselle ja nuorelle valtavan potentiaalin, mutta eivät ilman haasteita. Jos uskallamme päästää irti ruutuajasta, voimme tunnistaa valtavan määrä uusia hyötyjä, mutta myös aiheita joista voimme olla huolissamme. Verkon välityksellä kaiken ikäisten on mahdollista saada, jakaa ja kehitellä yhdessä tietoa. Samaan aikaan algoritmien avulla suodatetun valtavan informaatiokohinan seassa vaatimukset kriittiselle medialukutaidolle ovat kasvaneet.

Suomessa nuorten medialukutaito on kansainvälisesti vertaillen hyvällä tasolla. Siitä huolimatta verkossa tapahtuvan suoran ja epäsuoran markkinoinnin ja poliittisten vaikuttamisyritysten sekä väärän tai virheellisen tiedon ristitulessa on asiantuntijankin vaikea muodostaa käsitystä siitä, mikä on totta ja mikä ei.

Hyvä medialukutaito on nyt tärkeämpää kuin koskaan, mm. seuraavien haasteiden seuraaminen osana nuorten mediavälitteistä oppimista ja maailmankuvan muodostumista kannattaa vuonna 2020:

Sosiaalisessa mediassa kaupallisin tarkoitusperin muokatun ja usein näytönasteeltaan kyseenalaisen tiedon roolia nuorten tiedonmuodostuksen ja maailmankuvan rakentumisessa on syytä tarkastella kriittisesti. On medialukutaidollinen haaste tunnistaa ja erotella kaupallisia tarkoitusperiä informaatiovirrassa ja käyttäytymisellinen haaste olla tarttumatta niihin vahingossa.

Eri tavoin väritetyn (misinformaatio) tai jopa valheellisen (disinformaatio) tiedon käyttö poliittisen vaikuttamisen välineenä on saanut uutta vauhtia tietokoneistetun propagandan (computational propaganda) yleistyessä. Tutkimusten mukaan monet nuoret ovat toisaalta itsekin aktiivisia yhteiskunnallisia toimijoita verkossa ja jakavat aktiivisesti itsekin tietoa, samalla tiedostaen vaikuttamispyrkimysten ja väärä tiedon olemassaolon. Toisaalta moni nuori kertoo ettei juurikaan pysähdy selvittämään kohtaamansa tiedon totuudenmukaisuutta.

Verkkoyhteisöt ja vertaisvuorovaikutus ovat mediavälitteisessä omaehtoisessa oppimisessa keskeisiä. Samaan aikaan kun näissä yhteisöissä jaettavan tiedon määrä ja taso voi olla korkea ja korvaamaton, voi niiden tuottama mielipideilmasto olla vahvasti vinoutunut.

Ladattavat materiaalit

Aiheeseen liittyvät

Ammattilaisille

Vanhemmille

MLL:n mediakasvatuskoulutuksia

Ruutujen lumo -uutiskirje

Takaisin ylös