Siirry sisältöön

Median vaikutuksista pienen lapsen elämässä

Kun lapsi alkaa osoittaa kiinnostusta digitaalista mediaa tai laitteita kohtaan, voi niihin alkaa tutustua aikuisen turvallisessa seurassa vähitellen ja pienin annoksin osana muuta arkista tekemistä. 

Kun pienen lapsen kannalta keskeisimmät hyvinvoinnin palikat – lepo, ravinto, liikunta ja päivittäinen kasvokkainen vuorovaikutus – ovat kohdallaan, voi pienen lapsen kanssa viihtyä digitaalisen median parissa pienin annoksin ja sopivin sisällöin.

Erilaiset mediat tarjoavat perheille myös jaettuja kokemuksia ja mukavia yhteisiä hetkiä. Digitaalinen media voi lapsen kasvaessa olla mukana tukemassa oppimista, luovuutta ja tiedonhakua ja rikastuttaa virikeympäristöä.

Median vaikutukset ovat yksilöllisiä. Siksi lasta hoitavan aikuisen on tärkeä tutustua oman lapsen tapoihin hahmottaa mediaa, jotta hän voi suojata lasta mahdollisilta haitoilta ja vahvistaa myönteistä käyttöä. 

Lue tarkemmin median vaikutuksista pienen lapsen elämässä seuraavista teemoista:

Pienen lapsen tärkeät taidot ja ajankäyttö

Keskittymiskyvyn tukeminen

Miten pieni lapsi hahmottaa mediaa?

Tunteiden ja toiminnan säätely

Mediataitojen alkeita lapsen kehityksessä

Mediamaailmassa on paljon yksisuuntaista viestintää, jota lapsi ei osaa itse pysäyttää. Lapsen oma itsesäätely ei välttämättä osaa kertoa, että jokin on vielä liian pelottavaa. Tästä syystä aikuisen on tärkeä olla vierellä juttelemassa lapsen mediakokemuksista. Yhteiset keskustelut, joissa aikuinen opastaa lasta sanallistamaan kokemuksia, kehittävät lasta.

Katso aivotutkija Minna Huotilaisen video tunnetaitojen, vuorovaikutuksen ja median käytön harjoitelusta pienen lapsen kanssa. Videon alta pääset testaamaan tietosi!

 

Lähteet:

Kosola, Silja, Moisala, Mona & Päivi Ruokoniemi (toim.) 2019. Lapset, nuoret ja älylaitteet – Taiten tasapainoon. Duodecim. 

Median vaikutukset lapsiin ja nuoriin – katsaus tutkimuksiin sekä kansainvälisiin mediakasvatuksen ja -säätelyn käytäntöihin. Salokoski, Tarja & Mustonen, Anu. Mediakasvatusseuran julkaisuja 2/2007.


Palaa Vauvana ja taaperona digiajassa -etusivulle

Aiheeseen liittyvät

Vauvana ja taaperona digiajassa -aineisto

Tilaa mediakasvatuksen uutiskirje

Takaisin ylös