Siirry sisältöön

Perheystävällinen työpaikka

Lapsiperheen työssäkäyvä vanhempi tasapainottelee arjessaan kodin ja työpaikan odotusten välillä. Työtehtävien aikataulut tai työvuorot eivät aina jousta kovin helposti tai nopeasti.

Perheystävällisessä työpaikassa on kuitenkin tahtoa sovitella asioita tarkastellen arjen sujuvuutta myös työntekijän perhetilanteen huomioiden.

Alaikäisten lasten vanhempien arkea helpottavat tietyt lakisääteiset ja KELAn tukemat käytännöt, kuten esimerkiksi oikeus sairastuneen lapsen hoitamiseen kotona tai perhevapaisiin. Arjessa työn ja perheen yhteensovittamista helpottavat esimerkiksi liukuva työaika, mahdollisuus vaikuttaa loman ajankohtaan tai etätyömahdollisuus.

Työpaikan perheystävällisyys voi kuitenkin olla paljon muutakin kuin näiden käytäntöjen noudattamista.

Perheystävällisellä työpaikalla ymmärretään, että lapsista tai omista ikääntyvistä vanhemmista huolehtiminen kuuluu monen arkeen. Ihanteellista on, jos työyhteisössä joustetaan reiluilla ja avoimesti sovituilla käytännöillä.

On tärkeää, että työyhteisössä huolehditaan siitä, että vanhemmilla on mahdollisuus viedä lapsi neuvolaan tai osallistua koulun ja varhaiskasvatuksen kasvatuskeskusteluihin.

Erilaisissa siirtymävaiheissa lapset saattavat tarvita tavallista enemmän vanhemman huomiota. Esimerkiksi kun pieni lapsi totuttelee uuteen hoitopaikkaansa tai ekaluokkalainen aloittaa koulun, moni vanhempi toivoo lyhennettyä työaikaa. Toisaalta joskus perhe-elämässä on myös rauhallisempia vaiheita.

Perheet tarvitsevat erilaisia joustoja riippuen elämäntilanteesta, lapsen iästä ja monista muista tilanteista. Esimerkiksi koululaisten kanssa arki on erilaista kuin pienten lasten kanssa. Yksinhuoltajaperheessä työvuoroista ja lapsen hoitojärjestelyistä sopiminen on erilaista kuin kahden huoltajan perheessä.

Arjen sujumista tulee miettiä myös lapsen näkökulmasta myös silloin, jos vanhempi tekee paljon matkatöitä: onhan varmistettu, että vanhemmalla on säännöllisesti myös mahdollisuus olla lapsen kanssa?

Joskus perheissä tapahtuu yllättäen suuria muutoksia kuten muutto, vanhempien ero tai vakava sairastuminen. Vanhempien kannattaa rohkeasti ottaa muutostilanne puheeksi työpaikalla ja tarvittaessa pyytää joustoa esimerkiksi työvuorojen järjestämisessä tilanteen mukaan.

Työpaikalla kannattaa rohkeasti ottaa puheeksi, jos huomaa joidenkin muutettavissa olevien käytäntöjen hankaloittavan omaa perhearkeaan.

Monilla työpaikoilla on kehitetty perheystävällisiä käytäntöjä. Toimivia ratkaisumalleja on koottu muun muassa Väestöliiton nettisivuille, jolta voi myös hakea Perheystävällisen työpaikan standardia. Perheystävällisen työpaikan kriteereihin voi tutustua Väestöliiton sivuilta.

Kaikilla perheillä ei myöskään ole arjessaan tukiverkkoa, ja silloin työpaikan joustavat käytännöt ovat erityisen tärkeitä.

Monet perheet tekevät yhteistyötä arjessa. He voivat esimerkiksi sopia lähellä olevien perheiden kanssa vaikkapa lasten kuljettamisesta hoitoon tai harrastuksiin vuorotellen, pikkukoululaisten aamuissa ja iltapäivissä mukana olemisesta tai hoitovuoroista iltaisin. Tällaisella naapuriavulla voi silloin tällöin auttaa toista perhettä tiukassa tilanteesta.

 

Aiheeseen liittyvät

Takaisin ylös