Siirry sisältöön

MLL:n mediakasvatustilaisuudet ja -koulutukset

MLL koordinoi valtakunnallista nuorisotyön kouluttajaverkostoa, joka järjestää mediakasvatustilaisuuksia oppilaille, vanhemmille ja ammattilaisille eri puolilla Suomea.

Voit tiedustella mediakasvatustilaisuuksista ottamalla yhteyttä oman alueesi MLL:n piirin yhteyshenkilöön tai Koulutustapahtuman tilaus -lomakkeen avulla, josta yhteydenottosi välittyy oman alueesi MLL:n piiriin. Tiedustelut ja lomakkeen täyttäminen eivät sido sinua koulutuksen tilaamiseen.

Lomakkeen lähettämisen jälkeen MLL:n piirityöntekijä on sinuun yhteydessä ja sopii kanssasi käytännön asioista ja kustannuksista (koulutuspalkkio ja matkakulut). Koulutustarjonta ja hinnat vaihtelevat hiukan piireittäin. Yhteyden oman alueesi kouluttajiin saat MLL:n piiritoimistojen kautta.

Koulutustapahtuman tilauslomake

MLL:n piirien yhteyshenkilöiden yhteystiedot

Mediakasvatuksen haasteena on lasten- ja nuorten mediakulttuurin ja mediaympäristöjen nopea ja jatkuva muutos. MLL:n mediakasvatustyössä lisätään ymmärrystä median eri muotojen merkityksestä lapsen ja nuoren kehityksessä ja tarjotaan opastusta kasvatuskysymyksiin, joita vanhemmat ja ammattilaiset arjessaan kohtaavat. MLL:n mediakasvatustilaisuuksia voidaan järjestää paikanpäällä tai verkkokoulutuksena. Verkkokoulutukset sisältävät osallistavia tehtäviä. Osallistujat pääsevät koulutuksessa myös keskustelemaan mediankäyttöön liittyvistä näkökulmista.

Miten puhua lapselle sodasta ja luoda turvaa (4.-9.lk vanhemmat) 
Vanhempaintilaisuudessa keskustellaan miten lapsen kanssa voi puhua sodasta ja samalla vahvistaa lapsen turvallisuuden tunnetta. Tilaisuudessa annetaan tietoa sosiaalisesta mediasta ja uutistulvasta ja pohditaan miten koulun ja kotien yhteistyöllä varmistetaan, ettei ketään kiusata tai syrjitä taustansa takia. 

Ruutujen lumo – Miten huolehtia hyvinvoinnista digiajassa (alle kouluikäisten vanhemmat, 1.-4.lk sekä 5.-9.lk vanhemmat) 
Vanhempaintilaisuudessa keskustellaan ja pohditaan yhdessä mitä on hyvinvointia edistävä mediankäyttö. Tilaisuudessa annetaan ajankohtaista tietoa siitä, miten mediankäyttö voi vaikuttaa lapsen tai nuoren keskittymiseen, oppimiseen, nukkumiseen tai sosiaalisiin suhteisiin.

Vanhempana digiajassa (1.-4lk. sekä 5.-9.lk vanhemmat)
Vanhempaintilaisuudessa annetaan ajankohtaista tietoa lapsen tai nuoren digimedioiden käytöstä. Tilaisuuden aikana aikuiset saavat tietoa lasten tai nuorten mm. sosiaalisten medioiden käytöstä, digitaalisten pelien pelaamisesta, nettikiusaamisesta ja netin seksuaalissävytteisistä sisällöistä.

Digitaalinen pelaaminen (1.-9.lk vanhemmat)
Vanhempaintilaisuudessa keskustellaan digitaalisesta pelaamisesta harrastuksena ja oppimisen muotona. Tilaisuuden aikana pohditaan mitä on hyvinvointia edistävä pelaaminen ja mitä tehdä jos herää huoli lapsen tai nuoren pelaamisesta.

Stop nettikiusaamiselle ja ilkeilylle (1.-9.lk vanhemmat)
Vanhempaintilaisuudessa pohditaan nettikiusaamisen ja loukkaavan kohtelun syitä ja seurauksia. Aikuiset saavat tilaisuudessa ajankohtaista tietoa siitä miten toimia jos törmää kiusaamiseen tai loukkaavaan kohteluun netissä ja miten aikuinen voi tukea lapsen mediankäyttöä ja toisia kunnioittavaa käytöstä myös digitaalisissa ympäristöissä.

Miten auttaa ​lasta ja nuorta ​suojautumaan seksuaaliselta häirinnältä ja houkuttelulta digitaalisissa ​ympäristöissä? (1.-9.lk vanhemmat)
Vanhempaintilaisuudessa annetaan ajankohtaista tietoa mitä on seksuaalinen houkuttelu ja häirintä. Tilaisuudessa aikuiset saavat opastusta siitä miten opettaa lasta ja nuorta tunnistamaan houkuttelun ja häirinnän erilaisia muotoja sekä toimimaan epämiellyttävissä ja uhkaavissa tilanteissa.

MLL: n mediakasvatuksen tavoitteena on tukea oppilaan kasvua itseään ja toisia arvostavaksi, kriittiseksi ja vastuulliseksi sekä vaikuttamaan pyrkiväksi digiajan kansalaiseksi. Oppitunteja on tarjolla ala- ja yläkouluun. Kouluvierailun kesto on 45min–90min.

MLL:n kouluvierailuilla herätellään keskustelua median merkityksestä omassa arjessa, pohditaan omaa suhdetta mediaan ja mediankäytön vaikutuksia hyvinvointiin. Pienryhmille pidettävä oppitunti koostuu alustuksista, pari- tai ryhmätöistä, toiminnallisista harjoituksista ja tehtävistä. Lisäksi opettajaa kannustetaan jatkamaan aiheen käsittelyä luokassa erilaisten harjoitusten avulla.

Mediataitojen mestarit (1.-6.lk)
Oppitunnilla käydään läpi monipuolista arkea sekä hyvinvointia tukevaa mediankäyttöä, digiturvataitoja sekä kaveritaitoja netissä. Mediataitojen mestarit on aktivoiva oppitunti isommalle oppilasryhmälle.

Sotaa ja uutistulvaa (4 – 9.lk)
Oppitunnilla luodaan turvallista tilaa, käsitellään sosiaalisen median ja uutistulvan nostattamia tunteita, keskustellaan luotettavista lähteistä ja varmistetaan ettei ketään kiusata ja syrjitä taustansa takia.

Ruutujen lumo – Miten huolehtia hyvinvoinnista digiajassa (5.-9.lk)
Oppitunnilla tarkastellaan lapsen ja nuoren mediankäytön yhteyksiä hyvinvointiin. Olennaista on, että lapset ja nuoret oppivat tunnistamaan mediankäytön seuraamuksia itsessään ja kykenevät tekemään tietoisesti omaa hyvinvointiaan tukevia valintoja.

Stop nettikiusaamiselle ja ilkeilylle (5.-9.lk)
Pienryhmälle suunnatulla oppitunnilla käsitellään nettikiusaamista ja loukkaavaa kohtelua digitaalisissa ympäristöissä. Lasten ja nuorten suhdetta mediaan lähestytään moraalisena kysymyksenä – tarkoituksena on vahvistaa ystävällistä ja toiset huomioivaa asennetta ja käytöstä median parissa toimiessa. Erityisen tärkeää on huomioida lasten ja nuorten sosiaaliset ja tunne-elämän taidot sekä vahvistaa empatiakykyä.

Hyvinvointia digiarjessa (5.-9.lk)
Pienryhmälle suunnatun oppituntimallin tavoitteena on tukea hyvinvointia edistävää mediankäyttöä sekä kiinnittää huomiota arjen hyvinvoinnin peruspilareihin, riittävään nukkumiseen ja liikuntaan. Oppitunti koostuu osallistavista lämmittelytehtävästä sekä teematehtävistä.

DIGIFIT- oppitunti (3.-9.lk)
Pienryhmälle suunnatun oppituntimallin tavoitteena on tukea tasapainoista ja hyvinvointia tukevaa mediankäyttöä sekä vahvistaa mediavälitteisissä kohtaamisissa tarvittavia media- ja vuorovaikutustaitoja. Oppitunti koostuu osallistavista lämmittelytehtävästä sekä teematehtävistä.

Tiedustele kouluttajaa

Euroopan unionin osarahoittama -logo

The contents of this publication are the sole responsibility of MLL and do not necessarily reflect the opinion of the European Union.

Aiheeseen liittyvät

MLL:n mediakasvatuskoulutuksia

Ruutujen lumo -uutiskirje

Takaisin ylös