Siirry sisältöön

Murrosiän aiheuttamat muutokset koulunkäynnissä

Aikuisen mielestä monesti pieniltä tuntuvat asiat saattavat murrosikäisen elämässä olla merkittäviä. Ne voivat vaikuttaa huomattavasti nuoren koko elämään. Mielen myllerrykset voivat aiheuttaa fyysisiä oireita, kuten vatsakipuja ja päänsärkyä. Riita luokkakaverin kanssa voi estää kouluun menon.

Varhaisnuorten kypsymättömyys ja lyhytjänteisyys vaikeuttavat pitkäjänteisyyttä vaativaa opiskelua. Nuoren voi olla vaikea motivoitua suunnitelmalliseen työskentelyyn, sillä seuraava päivä voi olla nuorella ajatuksenakin kaukana.

Murrosiän fyysiset muutokset mietityttävät nuorta. Hän vertaa alituiseen itseään ikätovereihinsa. Oma keho on arka aihe ja nuori haluaisi tutkiskella sen muutoksia rauhassa. Koulussa nuori saattaa joutua tilanteisiin, jotka tuntuvat epämiellyttäviltä. Esimerkiksi musiikin tunnilla laulaminen on pojasta epämukavaa alkaneen äänenmurroksen vuoksi. Pelkkä ajatus liikuntatunnin jälkeisestä peseytymisestä muiden nähden tuntuu kauhistuttavalta.

Nuori fyysinen kehitys on tunne-elämän kehitystä nopeampaa. Psyykkiset toiminnot taantuvat varhaisnuoruudessa. Pojilla taantuma on voimakkaimmillaan noin 13,5-vuotiaana. Tytöillä taantuma on poikia lievempi, ja sen näkyy selvimmin noin 12-vuotiaana. Taantumassa lapsenomaiset piirteet korostuvat. Nuori kaipaa vanhemmiltaan yhtä aikaa fyysistä ja psyykkistä läheisyyttä, mutta myös etäisyyttä. Hän saattaa näyttää etäisyyden tarpeensa väliin voimakkaasti. Hän voi alkaa käyttäytyä huonosti, puhekieli usein köyhtyy ja lauseet lyhenevät.

Käytöksessä tapahtuvat muutokset ja keskittymisvaikeudet aiheuttavat usein ongelmia koulussa. Nuori ottaa yhteen opettajien kanssa, opiskelu vaikeutuu, motivaatio laskee ja koulumenestys heikkenee. Mielen ja kehon myllerrykset ovat pääosin väistämättömiä ja ne kuuluvat tähän kehitysvaiheeseen. Vanhempien ja opettajien tehtävänä on olla tukipilarina myrskyissä, välittää ja osoittaa kuohunnalle turvalliset rajat. Kehitysvaiheeseen kuuluu, että nuori testaa näiden rajojen pitävyyttä kokeiluilla moneen kertaan. Vanhemman ei pidä kuitenkaan hyväksyä näitä kokeiluja. Kokeilut tuskin jäävät pelkiksi kokeiluiksi, jos nuori kokee, että aikuinen hyväksyy mm. luvattoman poissaolon koulusta tai tupakoinnin.

Nuoren itsevarma käytös ja uho voivat aiheuttaa hämmennystä niin vanhemmissa kuin koulussa. Kuvitelmat kaikkivoipuudesta vuorottelevat nuoren mielessä mitättömyyden ja kelpaamattomuuden tunteiden kanssa. Tällainen itsekeskeisyys on normaalia, sillä itsetunto on vasta kehittymässä.

Mustavalkoinen ajattelu kuuluu vanhemmista irtautumiseen. Nuori lokeroi ihmiset joko hyviin tai pahoihin. Meneillään olevan kehitysvaiheen vuoksi joidenkin opettajien pelkkä läsnäolo ärsyttää nuorta, ja ärsyttävän opettajan oppiaineesta tulee vastenmielistä. Vanhempaa tarvitaan, jotta nuori löytäisi oppiaineesta jotain hyvää ja mielenkiintoista.

Aiheeseen liittyvät

Tietopaketti yläkoulun aloittajan vanhemmille

Takaisin ylös