Siirry sisältöön

Kasvatuskumppanuus päiväkodin kanssa

Kasvatuskumppanuus merkitsee lapsen kasvun ja kehityksen tukemista yhteistyössä kodin ja päiväkodin kanssa. Kasvatuskumppanuuden tulisi perustua kunnioittavaan ja tasavertaiseen vuoropuheluun.

Hyvät kaverisuhteet ja turvallinen, kiusaamaton ryhmä ovat tärkeitä asioita lapsen päiväkotiajalle. Vanhemman kannattaakin olla myös itse aktiivinen ja ottaa kaveriasioita puheeksi lapsen ryhmän työntekijöiden kanssa. Lapsi toimii vertaisryhmässä usein eri tavoin kuin kotona. Hyvässä vuoropuhelussa varhaiskasvattaja ja vanhemmat voivat jakaa omia havaintojaan lapsesta ja pohtia, miten lasta tarvittaessa voisi tukea ryhmässä ja kaverisuhteissa.

On tärkeää, että myös hankalia asioita voi ottaa puheeksi ja niihin etsitään ratkaisuja vuoropuhelussa. Kun mahdollisista kaveripulmista tai muista ongelmista puhutaan avoimesti ja ajoissa, ne eivät ala kasautumaan.

  • Kysele, millaista kaverisuhteita vahvistavaa ja kiusaamista ehkäisevää työtä päiväkoti tekee. Jos sinulla on mielessä, miten voit vanhempana edistää tätä työtä, tarjoa ideoita päiväkodille.
  • Kuuntele ja kysele lapsen kaverisuhteista ja leikeistä (mitä ja miten lapsi leikkii ja keiden kanssa).
  • Kerro, jos mielestäsi lapsesi tarvitsee tukea kaverisuhteiden solmimiseen.
  • Osallistu päiväkodin tarjoamaan yhteistyöhön kuten vanhempainiltoihin ja tapahtumiin. Myös toisiin vanhempiin tutustuminen auttaa edistämään lapsen kaverisuhteita.
  • Jos sinulla on huoli lapsen päivästä, nosta asia keskusteluun lapsesta vastaavien kasvattajien kanssa. On tärkeää, että päiväkodissa lapsen kokemukset otetaan vakavasti ja selvitetään, mitä ryhmässä tapahtuu.
  • Pyydä erillistä keskusteluaikaa, jos tuntuu, ettei hakutilanteessa tapahtuva ajatustenvaihto riitä huolta herättäneen asian selvittämiseen. Keskustelussa on tärkeä käydä läpi, miten tilanne päiväkodissa aiotaan selvittää, miten vanhempia informoidaan ja miten tilannetta seurataan.
  • Tarvittaessa päiväkoti voi ehdottaa yhteistyötä myös esimerkiksi erityislastentarhanopettajan, psykologin tai neuvolan kanssa. Myös vanhemmat voivat toivoa yhteistyötä.
  • Tarvittaessa vanhempi voi olla yhteydessä myös päiväkodin johtajaan ja/tai alueen varhaiskasvatuspäällikköön.

Aiheeseen liittyvät

Takaisin ylös