Siirry sisältöön

Mediataidot auttavat suojautumaan seksuaaliselta houkuttelulta ja häirinnältä

Alkuperäinen teksti on julkaistu oppaassa “Kysy, kohtaa, kuuntele. Opas seksuaalisen houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyyn nuorisotyössä”, Koordinaatti.

Vaikka tässä artikkelissa puhutaan nuorista, voi seksuaalisen houkuttelun ja häirinnän kohteeksi joutua myös lapsi. 

Nuoret näyttävät usein aikuisten silmissä taitavilta medioiden käyttäjiltä, mutta silti nuorten mediataidoissa voi olla suuriakin eroja ja tuen tarpeet yksilöllisiä. Joskus nuori voi tarvita teknistä tukea medialaitteiden ja sovellusten käyttöön ottamisessa. Kun perusteet ovat hallinnassa, nuorta voi kannustaa monipuolisten sisältöjen pariin ja tutustuttaa uusiin välineisiin. Jokaisen nuoren kanssa olisi hyvä säännöllisesti keskustella turvalliseen mediankäyttöön liittyvistä kysymyksistä. Nuori tarvitsee myös mediasisältöjen kriittisiä tulkintataitoja sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

Pärjätäkseen tietoyhteiskunnassa nuori tarvitsee erilaisia tiedonhaun taitoja ja ymmärrystä siitä, miten mediaympäristöjen toiminta- ja ansaintalogiikat toimivat. Kiperiin mediankäyttöön liittyviin kysymyksiin tarvitaan luotettavaa aikuista, jonka kanssa voi turvallisesti pohtia, puntaroida ja hakea suuntaa omille ajatuksilleen ja mielipiteilleen.

Nuoren kanssa voi yhdessä jutella minkälaista on fiksu ja kiva keskustelukulttuuri nuoren käyttämissä somekanavissa. Nuorta on hyvä muistuttaa, että ikävät nettikokemukset eivät aina liity sovelluksen tai palvelun ominaisuuksiin, vaan pikemminkin siihen, että niiden käyttäjät eivät noudata sovittuja sääntöjä ja ohjeistuksia tai eivät ymmärrä niiden erityisominaisuuksia. Nuoren mainetta ja oikeutta yksityisyyteen uhkaavatkin usein toiset netinkäyttäjät omalla toiminnallaan.

Oman hyvinvointinsa ylläpitämiseen nuori tarvitsee myös ajankäytön ja elämänhallinnan taitoja sekä ymmärrystä siitä, miten mediankäyttö ja meitä ympäröivä digitaalisuus vaikuttaa hyvinvointiimme. Esimerkiksi univelka ja väsymys voivat vaikuttaa nuoren mediankäyttöön harkinnan heikkenemisenä ja keskittymisen herpaantumisena.

Aikuinen on myös omalla esimerkillään ja toiminnallaan mallina siitä, millaista on turvallinen ja vastuullinen mediankäyttö. Media- ja turvataitoja edistettäessä keskiössä tulee kuitenkin olla nuoren mielipiteiden ja kokemusten kuuleminen, huomioiminen ja niistä oppiminen.

  • Mietitkö mitä jaat, pysähdytkö ennen kuin klikkaat? Muista, että jakamistasi sisällöistä voidaan ottaa kuvakaappauksia ja ne voivat päätyä vääriin käsiin.
  • Kannattaako henkilökohtaisia yhteystietoja jakaa julkisissa kanavissa? Miksi ei? Henkilökohtaisten tietojen ja kuvien lähettäminen lisää riskiä päätyä esimerkiksi henkilötietojen levityksen, asiattomien huhujen, petoksen, huijauksen, kiristyksen tai häirinnän kohteeksi.
  • Saako kaverin yhteystietoja jakaa ilman lupaa? Miksi ei? Muistuta nuorta kysymään aina lupa toisten kuvien jakamiseen ja kuviin merkitsemiseen.
  • Ovatko sosiaalisen median profiilisi julkisia? Miksi näin? Miten nuoren julkinen kanava eroaa vaikka hänen seuraamansa somejulkkiksen julkisesta kanavasta? Muistuta, että ainakin alaikäisellä somekanavien tulisi olla yksityisiä.
  • Ketkä näkevät sijaintisi Snapchatissa? Miksi sijaintia ei kannata jakaa kaikille? Mikä vaara sijainnin jakamisessa voi olla?
  • Googletatko oman nimesi säännöllisesti? Minkälaisia osumia löytyy? Ovatko sisällöt itsesi postaamia? Tiedätkö miten toimia, jos osumista löytyy jotain outoa?

Ladattavat materiaalit

Aiheeseen liittyvät

Mediakasvatuksen tueksi

Ruutujen lumo- uutiskirje

MLL:n mediakasvatustilaisuudet ja -koulutukset

Takaisin ylös