Siirry sisältöön

Median käytön pelisääntöjä pienen lapsen perheessä

Pienen lapsen mediasuhde alkaa rakentua jo ennen kuin hän alkaa itse käyttää mediaa. Median käytön tapoja omaksutaan seuraamalla perheenjäsenten toimintaa laitteiden kanssa. Lapsen suhde mediaan alkaa muodostua perheen mediaan liittyvien digitottumusten, asenteiden ja sopimusten pohjalta, mutta merkittävää on perheenjäsenten näyttämä esimerkki.

Vanhemman rooli pienen lapsen mediakasvattajana on kahdenlainen. Vanhempi ohjaa ja säätelee lapsen digitaalisen median käyttöä niin, että hän saa turvallisia kokemuksia ja oppii käyttämään laitteita ikätasolleen sopivalla tavalla. Toisaalta vanhempi toimii median käytön mallina ja muokkaa oman toimintansa kautta lapsen suhtautumista teknologiaan ja erilaisiin medioihin.

Perheen yhteiset keskustelut ja yhdessä sovitut pelisäännöt edistävät tasapainoista median käyttöä ja lapsiperheen digihyvinvointia. Vauvan ja taaperon näkökulmat on hyvä huomioida, kun pohditaan missä tilanteissa ja millaista mediaa käytetään tai miten eri-ikäisten sisarusten kanssa toimitaan.
Digitaalinen media, pelit ja ohjelmat tuovat parhaimmillaan perheitä yhteen ja tarjoaa hauskoja yhteisiä hetkiä. Kaikki perheen käyttämät sisällöt eivät välttämättä kuitenkin sovi pienimmille perheenjäsenille.

On hyvä huomioida mm. seuraavia asioita:

  • tarkistetaan pelien ja sovellusten ikärajat
  • seurataan, minkälaisia tunteita erilaiset sovellukset ja pelit lapsessa herättävät
  • autetaan pientä lasta säätelemään mediankäyttönsä määrää
  • mietitään, miten perheen eri-ikäisten lasten medioiden, pelien ja sovellusten käyttö sujuu
  • itsenäisesti, mihin tarvitaan aikuisten apua ja miten pienimpiä suojataan isommille tarkoitetuilta sisällöiltä
  • sovitaan, millaisissa tilanteissa älylaitteita hyödynnetään ja milloin ne laitetaan syrjään
    sovitaan, miten perhe toimii sosiaalisessa mediassa ja mitä päätetään esimerkiksi valokuvien jakamisesta

Perheessä voidaan eri-ikäisten lasten kanssa kerrata miten kuvia voi ottaa yksityisyyden suoja huomioiden.

Lue lisää lapsen yksityisyyden suojasta

Pieni lapsi tarvitsee aikuiselta vielä paljon tukea ja ohjausta median käytössään. Mitä enemmän ja aikaisemmassa vaiheessa puhutte lapsen kanssa esimerkiksi älylaitteiden fiksusta käytöstä, tarvittavan rajoittamisen syistä ja tasapainoisesta arjesta, sitä helpompaa yhteisiä sopimuksia on noudattaa.

Vanhemman tuki ja hyvä keskusteluyhteys ovat eräitä tärkeimpiä lasta digitaalisissa ympäristöissä suojaavia tekijöitä hyvien mediataitojen ja kriittisyyden lisäksi. Usein kuitenkin lapsen median käytön, kuten pelaamisen tai älylaitteilla olemisen rajoittaminen tai ohjaaminen aiheuttaa kiukuttelua ja vanhemmille suunnattuja syytöksiä. Tällaisissa tilanteissa vanhemman on hyvä pysyä rauhallisena ja johdonmukaisena aikuisena.

Vaikka pieni lapsi ei hakeutuisi itse ohjelmien tai pelien pariin, on vanhemman hyvä huomioida omassa median käytössään erilaisten kuvaohjelmien ikärajat. Jos kotona pelataan digitaalisia pelejä tai katsellaan televisiota tai suoratoisto-ohjelmia vauvan ollessa hereillä, on hyvä varmistaa, että vauvan tai taaperon nähtävillä ei ole isommille suunnattuja sisältöjä.

YouTube ja muut vastaavat videopalvelut eivät toistaiseksi tarjoa tietoa ikärajoihin liittyen. Videoiden sisällöt voivat olla myös jotain muuta kuin mitä vanhempi olettaa. Jos pieni lapsi katsoo joissain tilanteissa videoita vanhemman puhelimesta, turvallisinta on suosia esimerkiksi YLEn Lasten Areenaan tai muihin vastaaviin palveluihin, joissa on lapsille suunnattuja videoita ja ohjelmia tai tarkistaa sisällöt vanhempana itse etukäteen.

Katso aivotutkija Minna Huotilaisen video ja pohdi vanhemman roolia kodin mediakasvattajana.

Videon katsomisen jälkeen voit testata oppimistasi videon alta löytyvän visan avulla.

Lähde: Kosola, Silja, Moisala, Mona & Päivi Ruokoniemi (toim.) 2019. Lapset, nuoret ja älylaitteet – Taiten tasapainoon. Duodecim.


Palaa Vauvana ja taaperona digiajassa -etusivulle

Aiheeseen liittyvät

Vauvana ja taaperona digiajassa -aineisto

Tilaa mediakasvatuksen uutiskirje

Takaisin ylös