Siirry sisältöön

Yläkoululainen ja kaverit

Yläkouluiässä kavereista alkaa tulla vanhempia tärkeämpiä. Koulu on nuoren sosiaalisen elämän keskipiste, jonne tullaan tapaamaan kavereita ja seuraamaan ihastusta. Ellei kavereita olisi, koulukäynti ei välttämättä aina kiinnostaisi.

Koulussa nuoret kokeilevat eri rooleja ja hakevat omaa paikkaansa ryhmässä: yhteentörmäyksiä tulee väistämättä. Nuorta on hyvä muistuttaa siitä, ettei kaikkien kanssa tarvitse olla hyvä kaveri. Kaikkien kanssa on kuitenkin tultava toimeen.

Sosiaaliset suhteet toimivat nuorelle peilinä ja useimmiten myönteisenä voimavarana. Kavereiden myönteinen vaikutus on kyseenalainen, jos ryhmä painostaa jäseniään ei-toivottuun tai jopa lainvastaiseen toimintaan. Nuoren on vaikea kieltäytyä, kun kaverit painostavat. Terve omanarvontunto auttaa nuorta vaikeissa tilanteissa: kun nuori luottaa itseensä, hän jättää useimmiten tekemättä sellaiset asiat, jotka hän kokee itselleen haitallisiksi.

Nuori peilaa itseään toisista nuorista: mitä minä olen verrattuna muihin, mitä muut minusta ajattelevat. Muilta saatu myönteinen palaute on tärkeää. Kielteinen palaute ja kiusatuksi joutuminen voivat pahimmillaan vaikuttaa haitallisesti nuoren tapaan ajatella itsestään ja murentaa nuoren kehittyvää itsetuntoa.

Koulun sosiaalinen elämä jatkuu netissä. Siellä jatketaan ja jaetaan kavereiden kanssa koulupäivän aikana kesken jääneitä asioita. Joskus nuoren tärkeimmät kaverit löytyvät verkosta. Yksinäinen tai kiusattu nuori tarvitsee nettikaverinsa. Vanhempien tulisi kuitenkin kannustaa nuorta kaverisuhteisiin myös netin ulkopuolella.

Netissäkin kiusataan. Kiusaaja käy yleensä samaa koulua uhrin kanssa. Vanhempien kannattaa päivittää nuoren kaverilista ja kysyä, keiden kanssa nuori viettää aikaa koulussa ja netissä koulun jälkeen.

Aiheeseen liittyvät

Tietopaketti yläkoulun aloittajan vanhemmille

Lue lisää nuoren ystävyyssuhteista

Takaisin ylös