Siirry sisältöön

Haasteita oppimisessa

Kun oppimisessa ilmenee hankaluuksia, on tärkeää, että niihin puututaan mahdollisimman varhain ja että lapsi hyväksytään juuri sellaisena kuin hän on, vahvuuksineen ja heikkouksineen. Oppiminen on lapselle kokonaisvaltainen tapahtuma, jonka kantavana voimana on, että lapsi on itse aktiivinen ja kiinnostunut. Jokaisella on tarve onnistua jossakin, se antaa lisää uskoa omiin kykyihin ja taitoihin ja vahvistaa itsetuntoa.

Opettajalta on hyvä tiedustella tarkempia neuvoja ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä, kuinka lasta voidaan tukea, jos oppimisen polku on kivikkoinen. Joskus on tarpeen tehdä tarkempia tutkimuksia sen selvittämiseksi, mistä on kyse ja kuinka lasta voitaisiin parhaiten auttaa. Selvitystyöhön tarvitaan usein monenlaista asiantuntemusta, esim. opettajan, psykologin, kouluterveydenhoitajan, lääkärin, koulukuraattorin, puhe-, toiminta- tai fysioterapeutin työpanosta.

Ladattavat aineistot

Aiheeseen liittyvät

Takaisin ylös