Sosiaalisen median palveluita ja sovelluksia

WhatsApp

WhatsApp on pikaviestinpalvelu älypuhelimille. Sillä pystyy tekstin lisäksi lähettämään kuvia, videoita, ääniviestejä, jakamaan oman sijainnin netin tai GPS:n kautta sekä jakamaan omia yhteystietojaan. Internetin avulla toimivan WhatsAppin käyttö on vähentänyt maksullisten tekstiviestien suosiota. WhatsAppissa voi keskustella yhden kaverin kanssa tai perustaa ryhmiä, joissa voi olla enintään 256 henkilöä. Palvelun ikäraja oli aiemmin 16 vuotta, mutta se on muuttunut 13 vuoteen syksyllä 2016.

YouTube

YouTube on netissä toimiva videopalvelu. YouTuben käyttäjät voivat lisätä sivustolle omia videoitaan sekä katsoa ja kommentoida muiden käyttäjien videoita. Tubettaja tai tubaaja on henkilö tai ryhmä, joka tuottaa sisältöä ensisijaisesti videopalveluun. Tubettamisesta on muodostunut viime vuosien aikana kansainvälistä nuorisokulttuuria. YouTube tarjoaa elinkeinon osalle tubettajista.

Instagram

Instagram on sovellus, joka on tarkoitettu kuvien ja videoiden jakamiseen toisten kanssa. Kuvista ja videoista voidaan käydä keskusteluita ja vaihtaa mielipiteitä sekä niistä voi tykätä. My Stories -osuuteen voi julkaista lyhyitä videopätkiä ja kuvia, jotka poistuvat palvelusta vuorokauden sisällä.

Instagramissa on pikaviestimahdollisuus. Hashtagien eli #-merkin avulla käyttäjät löytävät kuvia ja videoita erilaisista aihepiireistä.

Mitä Instagramista pitäisi tietää?

Sovellusta käyttämällä opitaan monenlaisia sisällön tuottamiseen liittyviä mediataitoja, kehitetään omaa luovaa ilmaisua ja otetaan kantaa. Instagram, kuten muutkin sosiaalisen median sovellukset, mahdollistaa vertaistuen.
Kuvaaminen on tämän ajan lasten ja nuorten tapa havainnoida, pohtia, tulkita ja kyseenalaistaa maailmaa. Kuvaamisella myös tutkitaan ja tarkastellaan omaa persoonaa. Instagramin avulla kuvien jakaminen on vaivatonta.

Ikäraja 13, perustuu lapsen yksityisyyden suojaan netissä, ei Suomessa voimassaoleviin lakeihin. Lapsen itse jakamat tai hänestä jaetut kuvat voivat vahingoittaa lapsen mainetta tai voivat saada aikaan epämieluisia ja häiritseviä yhteydenottoja. Instagramissa voi olla joko julkinen tai yksityinen käyttäjä. Yksityisen käyttäjän seuraajaksi pitää pyytää lupa. Muistuta, ettei lapsesi kerro salasanaansa kellekään.

Snapchat

Snapchat on kuvaviestipalvelu, jonka avulla voi jakaa arjen mukavia hetkiä ”snäppeina” eli kuvina ja lyhyinä videoina. Snäppien muokkausmahdollisuudet ovat laajat, kuviin ja videoihin voi lisätä tekstiä, leimoja, kuvakkeita ja hymiöitä. Snapchatin erikoisuus on reaaliaikaiset kuva- ja äänitehosteet, jotka ovat osaltaan tehneet siitä niin suositun.

Snäpit voi lähettää joko palvelun muille käyttäjille tai julkiseen omaan tarinaan. Snapchat eroaa muista chatpalveluista siinä, että videot ovat korkeintaan 10 sekuntin mittaisia. Myös palveluun ladatut kuvat ovat näkyvissä korkeintaan 10 sekuntia kerrallaan.

Palvelun idea on, että kuvat ja videot kuvataan Snapchatissä, ja ne ovat käyttäjien nähtävissä 24 tuntia palveluun lataamisen jälkeen. Snäpin voi myös tallentaa. Palvelun ikäraja on 13 vuotta.

Facebook

Facebook on sosiaalisen median sivusto, jonka välityksellä ystäviksi valittujen henkilöiden kanssa voidaan olla tekemisissä viestein, kuvin ja videoin. Facebookissa voi myös liittyä erilaisiin yhteisöihin ja saada tietoa tulevista tapahtumista. Facebookissa jokaisella on oma sivu, jossa julkaistut asiat näkyvät. Näkymä riippuu käyttäjän asettamista yksityisyyden suojauksista.

Mitä Facebookista pitäisi tietää?

Facebookin suosio perustuu sen tunnettavuuteen, isoon käyttäjämäärään ja laajoihin käyttömahdollisuuksiin.

Facebook edellyttää, että käyttäjä on yli 13-vuotias. Käyttäjätilin luominen väärin tiedoin on Facebookin käyttöehtojen vastaista. Harkitsemattomat kommentit, sopimattomalle sisällölle altistuminen tai sen jakaminen edelleen sekä omien yksityistietojen leviäminen netissä ovat yleisempiä riskejä. Tilit voivat olla yksityisiä tai julkisia. On hyvä, että lapsen kanssa tarkastellaan säännöllisesti ketkä hänen julkaisemiaan tietojaan voivat nähdä.

Nuoret eivät enää juuri aktiivisesti käytä Facebookia, esimerkiksi he eivät julkaise kaikille Facebook-kavereille näkyviä päivityksiä yhtä ahkerasti kuin vanhemmat sukupolvet. He kuitenkin seuraavat sen kautta itselleen tärkeitä sivuja, tapahtumia ja ryhmiä sekä käyttävät Facebookin yksityisviestipalvelu Messengeriä yhteydenpitoon esimerkiksi sukulaisiin.

Sarahah

Sarahah on sovellus, jossa voi lähettää toisille käyttäjille anonyymejä viestejä. Vastaanotettuihin viesteihin ei ole mahdollista vastata. Alun perin sovellus oli tarkoitettu työntekijöille, jotta he voivat lähettää anonyymeinä palautetta esimiehelleen.

Mitä on Sarahahista on hyvä tietää?

Sarahah-sovelluksesta on tullut kaikille avoin vasta hiljattain, ja se on levinnyt nuorten suosiossa olevan Snapchatin kautta. Sarahahia käyttävä voi jakaa linkin omaan Sarahah-käyttäjäprofiiliinsa Snapchatin MyStoryyn, jonka kautta muut voivat mennä kommentoimaan ja laittamaan viestejä linkin jakaneelle, vaikka eivät olisi itse rekisteröityneitä Sarahahiin. Yleensä anonyymit viestit ovat kysymyksiä, joihin nuoret ovat alkaneet vastailemaan Snapchatin MyStoryn puolella. Anonyymin kommentoinnin ja viestien lähettämisen mahdollistavassa Sarahahissa voivat levitä myös viha- tai kiusaamisviestit ja loukkaavat tai häiritsevät kommentit. Viestien lähettämiseen Sarahahissa tarvitaan vain tieto vastaanottajan käyttäjätunnuksesta.

Musical.ly

Musical.ly:ssa voi tehdä lyhyitä videoita, jotka ovat käytännössä käyttäjien itsetekemiä ja kuvaamia musiikkivideoita. Ilman omaa ääntä kuvattavilla videoilla voi huulisynkata tai tanssia valitsemansa tunnetun biisin tahtiin. Kappaleiden lisäksi sovelluksesta löytyy lisäksi erilaisia ääniä, huudahduksia ja lauseita, joita voi huulisynkata. Videoihin voi lisätä erilaisia filttereitä, efektejä ja hashtageja eli tunnuksia. Muiden tekemiä Musical.ly -videoita voi käydä kommentoimassa ja tykkäämässä. Sovelluksessa voi ottaa muita itseään kiinnostavia käyttäjiä seurantaan. Palvelun ikäraja on 13 vuotta.

Mitä Musical.lysta on hyvä tietää?

Vaikka omia ja toisten tekemiä videoita on mahdollista selata ja katsoa Musical.lyn sovelluksessa, moni jakaa niitä myös muissa sosiaalisen median sovelluksissa ja palveluissa kuten YouTubessa ja Instagramissa. Kuten muissakin kuville ja videolle perustuvissa palveluissa, myös Musical.lya käyttäviä lapsia ja nuoria on hyvä ohjeistaa sopivan sisällön tekemiseen ja mitä omassa kodissa on lupa kuvata ja mitä ei.

Jodel

Sovelluksessa ”jodlataan” lähettämällä anonyymisti lyhyitä viestejä tai kuvia, jotka näkyvät reaaliajassa kymmenen kilometrin säteellä oleville muille käyttäjille. Nimiä, yhteystietoja, tai muita tunnistettavia tietoja ei palvelussa saa julkaista. Toiset käyttäjät voivat kommentoida julkaisuja ja antaa niille ylä- tai alanuolen. Runsaasti alanuolia saaneet keskustelut katoavat. Palvelusta löytyy myös erilaisia kanavia, jotka kokoavat julkaisuja tietyistä aiheista eri alueilla.

Mitä Jodelista on hyvä tietää?

Käyttäjiensä paikantamiseen sovellus käyttää GPS-tekniikkaa. Suomessa Jodel on ollut suosittu erityisesti korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa, mutta se on levinnyt myös muiden käyttäjäkuntien keskuuteen.

Twitter

Twitter on mikroblogipalvelu, jonka avulla käyttäjät voivat lähettää lyhyitä, 140 merkin pituisia viestejä (twiittejä) ja seurata toisten käyttäjien twiittejä. Palvelun oletusarvona on, että kaikki twiitit ovat julkisia. Oman tilin twiitit on myös mahdollista suojata. Silloin kyseisen tilin twiittien lukuoikeuden saa vasta, kun hänet on hyväksytty tilin seuraajaksi. Twitterissä on mahdollista myös lähettää yksityisviestejä. Twitterin avulla käyttäjät voivat jakaa näkemyksiään, kuvia, linkkejä ja videoita. Twitterissä seurataan myös ajankohtaisia ilmiöitä ja trendejä.

Mitä Twitteristä pitäisi tietää?

Twitter mainitsee käyttöehdoissaan, ettei palvelua ole tarkoitettu alle 13-vuotiaille. Twitterissä voi monien muiden sosiaalisen median palveluiden tavoin jakaa sijaintitietoa omasta olinpaikastaan, jolloin nuori on kaikkien seuraajiensa tavoitettavissa.

Ask.fm

Ask.fm on yhteisöpalvelu, jossa käyttäjät voivat kysyä toisiltaan kysymyksiä nimellään tai anonyymisti. Ask.fm kertoo olevansa paikka, jossa voi jutella toisten kanssa, tutustua uusiin ihmisiin sekä jakaa mielipiteitä ja ajatuksia.

Mitä Ask.fm:stä pitäisi tietää?

Palvelu mainostaa itseään hauskana paikkana. Jotta se pysyisi sellaisena, käyttäjiä kehotetaan noudattamaan palvelun asettamia sääntöjä. Kaikki eivät kuitenkaan niitä noudata, jolloin muiden kysymykset ja mielipiteet voivat loukata. Alaikäisellä täytyy olla vanhemman tai holhoojan suostumus, jotta käyttöehdot voidaan hyväksyä ja Ask.fm:ää voidaan käyttää. Ask.fm vaatii, että palvelun käyttäjä on vähintään 13-vuotias. Mikäli käyttäjä on tätä nuorempi, Ask.fm sulkee tilin ja pyrkii estämään palvelun käytön. Kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata. Myös vastaamista ja vastauksen sisältöä kannattaa harkita.