Siirry sisältöön
VAIN VANHEMPAINNETIN KÄYTTÖÖN!

Nuoren maailma tutuksi

Vanhemman ei tarvitse tietää nuorensa elämästä kaikkea. Nuoren yksityisyyttä kannattaa kunnioittaa ja antaa nuorelle mahdollisuus henkiseen ja fyysiseen tilaan, johon vanhemmalla ei ole asiaa ilman nuoren lupaa. Nuori tarvitsee kuitenkin vanhempiensa läsnäoloa ja aitoa kiinnostusta tekemisiinsä.  

Pyri vanhempana löytämään kahdenkeskisiä hetkiä nuoren kanssa. Osoita kiinnostusta nuoren maailmaa kohtaan. Ole läsnä ja käytettävissä. Varaa aikaa tutustuaksesi nuoren harrastuksiin, peleihin, musiikkimakuun – yleensäkin nuoren kiinnostuksen kohteisiin. Näytä nuorelle, että olet kiinnostunut hänen tekemisistään ja hänestä itsestään, et pelkästään hänen suorituksistaan koulussa tai harrastuksissa. Juttele joka päivä nuoren kanssa.   

  • Tutustu nuoresi ajatuksiin ja haasta hänet yhteisiin keskusteluihin. Keskustelut selkiyttävät omia arvoja ja näkemyksiä ja tuovat arvokasta pääomaa tulevaisuudelle. Nuori nauttii usein keskusteluista, jotka koskevat häntä itseään. Myös suuret kysymykset kiinnostavat: Mitä tapahtuu kuoleman jälkeen? Ovatko ihmiset eläimiä arvokkaampia? 
  • Parhaat keskustelut syntyvät muun tekemisen ohessa. Tehkää vaikka yhdessä ruokaa. Houkuttele nuorta keskustelemaan.Ei kannata pelästyä, jos nuoren käsitykset ja näkemykset vaikuttavat mustavalkoisilta. Asioiden käsittely äärimmäisyyksien kautta on nuorelle ominainen tapa hahmottaa maailmaa. Mielipiteet ovat vain sanoja, eivät tekoja. Vältä moralisointia, mutta kysele, keskustele ja pyydä perusteluja näkemyksille.  
  • Esitelkää nuoren kanssa toisillenne lempimusiikkinne, lempibändinne, lempinäyttelijänne sekä lempielokuvanne. Perustelkaa valintanne.  
  • Pohtikaa yhdessä arvoja ja arvostamianne asioita .
  • Listatkaa toistenne näkemättä tärkeimpiä ja arvokkaimpia päämääriä elämässä. Millaisia ihmisiä haluaisitte olla? Minkä takia? Listatkaa pieniä arkipäivän tekoja, jotka voisivat vievät lähemmäs näitä päämääriä.  
  • Ketä ihailette? Miksi? Minkälainen ihminen herättää teissä ärtymystä? Pohtikaa, millä tavoin saa käyttäytyä ihmistä kohtaan, josta ei pidä? 
  • Jos saisitte muuttaa maailmassa kolme suurta asiaa, mitkä ne olisivat? Miten perustelette valintanne? Mitä tähän tarvittaisiin? Entä mikä olisi teko, jota ette missään olosuhteissa hyväksyisi? 
  • Verratkaa ajatuksianne keskenään: Millaisia yhtäläisyyksiä löytyy, entä eroja? Mikä asia tuli yllätyksenä? Mitä ajatuksia ja tunteita toisen vastaukset teissä herättävät? 

Aiheeseen liittyvät

Tukea vanhemmalle

Takaisin ylös