Siirry sisältöön

Laadukkaat mediasisällöt

Laadukas mediasisältö tarjoaa uuden oppimisen mahdollisuuksia, kannustaa omaan tekemiseen, tarjoaa rakentavia ongelmanratkaisumalleja ja kehittää myönteistä käsitystä itsestä ja toisista.

Laadukkaalla ja ikätasoisella medialla tarkoitetaan muun muassa kirjoja, elokuvia ja digitaalisia pelejä, jotka saavat lapsen hyvälle mielelle ja tuottavat hänelle iloa. Ikätasoinen media viittaa taas lapselle soveltuviin sisältöihin, joita kuvaohjelmien ikärajat määrittävät. Mediakasvatusmateriaaleissa puhutaan usein laadukkaasta sisällöstä. Tämä voi tuntua aikuisesta haasteelliselta, ellei jopa tuskalliselta, tunnistaa yltäkylläisessä mediavirrassa mitkä ovat juuri omalle lapselle laadukkaat mediasisällöt.

  • Onko sisältö lapsen iälle sopivaa? Huomioi lapsen ikä ja pidä kiinni ikärajoista. Näin varmistat, että lapsi ei päädy sellaisen mediasisällön äärelle, joka voi olla lapsen iälle ja kehitykselle haitallista.
  • Minkälaisia kokemuksia lapsi voi saada mediasisällöstä? Ovatko kokemukset positiivisia vai negatiivisia? Jos jokin ohjelma tuntuu aikuisesta jännittävältä tai vaikealta ymmärtää, on se sitä mitä todennäköisemmin myös lapselle. On hyvä tiedostaa, että kaikki ikärajaltaan sopivat ohjelmat ja pelit eivät välttämättä sovi omalle lapselle. Mediat vaikuttavat meihin kaikkiin eri tavoin.
  • Onko sisällössä mainontaa? Kenelle mainonta on suunnattu? Keskustele lapsen kanssa erilaisista mainoksista ja opeta häntä tunnistamaan mainokset mediavirrassa. Joskus mainoksia on vaikea aikuisenkaan huomata, piilomainontaa on paljon.
  • Minkälaisesta mediasisällöstä ja ehkä palveluntarjoajasta on kyse? Onko lapsen mahdollista klikata itsensä mediasisällön ääreltä toisille sivustoille?
  • Sisältääkö mediasisältö paljon erilaisia houkutuksia ja suostuttelukoukkuja? Useat kaupalliset sisällöntuottajat ja –tarjoajat rakentavat mediatuotteen niin, että se vangitsee mielenkiintomme sen äärelle mahdollisimman pitkäksi aikaa. Alle kouluikäisen kohdalla ruutuajan määrä täyttyy ja ylittyy helposti, kun pelataan pelejä, jotka eivät lopu ikinä tai katsellaan videoita palvelusta, jossa seuraava video alkaa automaattisesti.
  • Voiko peliä pelata yhdessä lapsen kanssa? Tutkimuksen mukaan lapsi oppii ja ymmärtää erilaisia mediasisältöjä paremmin, jos saa tutkia, opetella ja ihmetellä niitä yhdessä aikuisen kanssa. Monet pelit on rakennettu yksin pelattaviksi eivätkä suosi kahden keskistä tekemistä.
  • Voiko lapsi päätyä keskustelemaan toisten käyttäjien kanssa tai saada viestejä tuntemattomilta mediasisällön äärellä? Alle kouluikäisen on hyvä harjoitella digimedioiden käyttöä turvallisesti tuttujen kanssa. Netissä on paljon tuntemattomia ja lapsi ei omaa vielä kaikkia tarvittavia mediataitoja sukeltaakseen tuntemattomien kanssa nettikeskusteluihin. Ennen sitä pitää oppia vuorovaikutus- ja turvataitoja, ettei päädy jakamaan itsestään henkilökohtaisia tietoja ja joudu ikäviin nettikeskusteluihin.
  • Onko lapsi mediasisällön äärellä pitkiä aikoja paikallaan? Vaikka lapsen kuluttama digisisältö olisi kuinka laadukasta, lapsi on usein näiden sisältöjen äärellä täysin paikallaan. Vastuullinen mediakasvatus on laadukkaiden sisältöjen mahdollistamista lapselle, mutta myös ymmärrystä arjen monipuolisuuden tärkeydestä. Laadukas mediasisältö ei kumoa määrän merkitystä, digimedioiden ei tässäkään tapauksessa kuulu viedä liikaa aikaa päivässä liikunnalta, unelta ja kasvokkaisilta kohtaamisilta.

Lue lisää ikärajoista mediassa

Lue lisää lapsen omista laitteista ja ruutuajasta

Aiheeseen liittyvät

Tilaa mediakasvatuksen uutiskirje

Takaisin ylös