Siirry sisältöön

Lapsen uni

  • Riittävä uni ja lepo edistävät lapsen tervettä kasvua ja kehitystä. Uni on tärkeää aivojen toiminnalle, sillä se tekee mahdolliseksi uuden oppimisen ja opitun muistiin painumisen.
  • Unen aikana erittyy kasvuun tarvittavaa hormonia. Myös lapsen tunne-elämän kannalta uni on tärkeää, sillä unessa lapsi käsittelee vaikeita asioita ja pelkojaan.
  • Hyvä uni edistää lapsen luovuutta, vaikuttaa keskittymiskykyyn ja mielialaan. Hyvin nukkunut lapsi on pirteä ja jaksaa leikkiä ja osallistua koulutyöhön. Uni vaikuttaa lapsen sosiaaliseen elämään ja itsetuntoon.
  • Hyvin nukuttu yö vähentää riskiä joutua onnettomuuksiin tai tapaturmiin sillä virkeän lapsen havainnointikyky on parempi kuin väsyneen.
  • Pirteälle lapselle maistuu aamulla terveellinen aamupala. Väsyneen lapsen tekee herkemmin mieli lihottavia herkkuja. Ajan kuluessa univaje voi näkyä jopa lapsen ylipainona.
  • Nukkuminen vahvistaa myös lapsen vastustuskykyä ja sairauksista toipumista.
  • Vanhempien tehtävänä on varmistaa, että lapsi nukkuu riittävästi ja hyvin. Lapsen unesta huolehtiminen on välittämistä ja huolenpitoa. Aina tehtävä ei ole yhtä helppo. Tilapäiset univaikeudet lapsen eri kehitysvaiheissa ovat varsin tavallisia ja tuttuja useissa lapsiperheissä.
  • Vanhemmat itse toimivat lapselleen myös nukkumisen malleina. Jos lapsella on univaikeuksia, olisi hyvä tarkastella koko perheen nukkumistapoja ja arjen sujumista. Nykyisin kiirettä pidetään usein ihmisen tärkeyden mittana, jolloin unen merkitystä herkästi aliarvioidaan. Kiireisellä elämäntavalla voi olla vaikutusta myös lapsen huonoihin unitottumuksiin.
  • Koko perheen elämän rauhoittuminen iltaa kohti, yhteinen, rauhallinen iltahetki antaa pohjaa hyville, levollisille yöunille.

Ladattavat aineistot

Aiheeseen liittyvät

Tukea vanhemmalle

[helpful]
Takaisin ylös