Vanhempainnetti

Yökastelu

 • Vuoteenkastelu ei ole sairaus. Kastelutaipumusta on joissain suvuissa toisia enemmän. Joillakin leikki-ikäisillä lapsilla kyky hallita virtsaamistaan kehittyy myöhemmin kuin toisilla.
 • Vahinkoja sattuu, joten varaudu niihin esim. suojaamalla vuode patjansuojuksella tai muovitetulla froteella.
   
 • Lapsi ei kastele vuodetta tahallaan. Lapsi voi itsekin olla harmissaan vuoteen kastumisesta. Harmi vain kasvaa, jos äiti ja isä hermostuvat siitä.
   
 • Mieti, onko perheessänne tai elämäntilanteessanne tapahtunut muutoksia viime aikoina? Jo kuivaksi oppinut lapsi voi reagoida uusiin tilanteisiin, kuten päiväkodin aloittamiseen tai vauvan syntymään, vuoteenkastelulla. Tällöin kastelu on usein ohimenevää. Uudelleen alkanut kastelu voi olla merkki myös virtsatietulehduksesta.
   
 • Käänny neuvolan puoleen, jos 4 ½–5-vuotias lapsi kastelee öisin säännöllisesti. Kun lapsi kasvaa, yökastelu voi vaikuttaa hänen sosiaaliseen kehitykseensä ja itsetuntoonsa, sillä lapsi itse saattaa kokea kastelun häpeälliseksi.