Siirry sisältöön

Lapsi harjoittelee ja oppii

Lapselle muodostuu totuudenmukainen kuva itsestään, kun hän huomaa oppivansa uutta ja saa aitoja onnistumisen kokemuksia sekä itsekseen että perheen ja muiden lasten kanssa. Vanhemman on hyvä tarjota lapselle tilaisuuksia opetella uusia asioita. Uuden harjoittelu kannattaa aloittaa asioista, jotka sujuvat lapselta luontaisesti ja siirtyä onnistumisten kautta lapselle vaikeampiin taitoihin. Toisaalta epäonnistumisia ei kannata pelätä, eikä lapsen osaamista pidä verrata toisten saman ikäisten lasten taitoihin.

Varhaislapsuuteen kuuluu olennaisesti leikkimällä oppiminen. Koulussa oppimisen painopiste siirtyy tietoiseen harjoitteluun ja opettelemiseen. Osoita lapselle luottavasi siihen, että yrittämällä ja harjoittelemalla hän kyllä oppii tarvittavat taidot ja valmiudet. Hankalia asioita voidaan harjoitella yhdessä, eikä mitään tarvitse hallita heti. Myös opettaja auttaa lasta koululaiseksi. Koulun ja opettajan tehtävänä on tehdä koulun aloituksesta mahdollisimman miellyttävä ja luoda luokasta innostava ympäristö oppimiselle.

Koulun alkuvaihe tuo selvästi esille lasten kehityksen yksilöllisyyden ja mahdolliset oppimisvaikeudet. Oppimisen esteiden havaitseminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tukee lapsen kehitystä ja ehkäisee mahdollisia muita kouluun liittyviä ongelmia, kuten kouluhaluttomuutta ja koulupelkoa.

Ladattavat materiaalit

Aiheeseen liittyvät

Tukea vanhemmalle

Takaisin ylös