Siirry sisältöön

Hyvän tavan mukaisen kuvaamisen harjoittelua

Lapsen omanarvontuntoa ja oikeutta vaikuttaa omiin asioihin voi tukea jo taaperoiässä. Lapsen mediataitoja tukemalla voidaan tukea myös lapsen ymmärrystä yksityisyyden merkityksestä. Jo taaperon kanssa voi harjoitella kuvaustilanteita ja lapsen mielipiteen huomioivaa kuvaamista.

Vanhempi voi kysyä voiko lapsesta ottaa kuvan, miten lapsi haluaisi tulla kuvatuksi tai pyytää valitsemaan mikä otetuista kuvista on lapsen mielestä kivoin. Vanhempi voi myös sanoittaa lapselle, miksi kuva otetaan. Samalla päästään lähemmäs lapsen omaa kokemusta median käytön tilanteesta.

Lapsen kasvaessa ja jo ennen kuin hän mahdollisesti alkaa käyttää digitaalista mediaa ja laitteita omatoimisemmin, on syytä käsitellä turvallista netin käyttöä ja omaa ja toisten yksityisyyden kunnioittamista. Vanhemman on hyvä hankkia tietoa ja tutustua digitaalisiin palveluihin, joista lapsi kasvaessaan kiinnostuu.

Monissa perheissä dokumentoidaan lapsen kasvua ja kehitystä esimerkiksi ottamalla valokuvia ja videoita. On tärkeää, että muistoja saa talteen ja että erilaisiin vaiheisiin voi palata. Omien kuvien katseleminen voi olla myös pienelle lapselle tärkeä ja opettavainen tilanne, kun vanhemman kanssa ihastellaan lapsen kasvua ja kertyneitä taitoja tai palataan mukaviin hetkiin tai retkiin.

Lapsille ja nuorille on usein tärkeää, että he saavat itse hallita verkkoidentiteettinsä muotoutumista. Joillekin lapsille tai nuorille vanhempien heistä julkaisemat kuvat ovat tuntuneet hävettäviltä tai noloilta tai ne ovat aiheuttaneet kiusaamista.

On hyvä, että yhä useampi lapsi ja nuori on tietoinen omista oikeuksistaan digitaalisissa ympäristöissä. Kaikki vanhempien julkaisemat kuvat eivät aiheuta haittaa, mutta selvityksissä suurin osa lapsista ja nuorista on pitänyt hyvin tärkeänä luvan kysymistä heitä koskevien tietojen ja kuvien julkaisussa. Lapsen kokemus julkaistuista kuvista voi poiketa vanhemman arviosta, myös neutraalien tai viattomien kuvien kohdalla.

Lapset ja nuoret ovat tuoneet esille syitä miksi luvan kysyminen on tärkeää:

  1. lapsen yksityisyyden suojaaminen ja lapsen oma oikeus päättää omista asioistaan
  2. julkisuuteen laitetusta kuvasta tai muusta tiedosta seuraavaa kiusaaminen tai muu ikävä tilanne
  3. seuraukset pitkällä aikavälillä, kuten vaikutukset työnsaantiin.

Lähde: Lapsen yksityisyyden suoja digitaalisessa mediassa. Yhteenveto lapsille ja nuorille suunnatun kyselyn vastauksista. Lastensuojelun Keskusliitto 2016.


Palaa Lapsen kuvaaminen sosiaalisessa mediassa -sivulle

Aiheeseen liittyvät

Lähteitä

Takaisin ylös