Siirry sisältöön

Pienen lapsen tärkeät taidot ja ajankäyttö 

Suositukset median käytön määrästä perustuvat usein lapsen kehityksen kannalta tärkeiden vaiheiden ja niissä harjaantuvien taitojen turvaamiselle. Vauvan tai taaperon kohdalla suosituksissa kiinnitetään huomioita esimerkiksi liikkumisen, vuorovaikutuksen ja riittävän unen tarpeisiin. Vanhemman tehtävänä on huolehtia, että perheen digitaalisen median käyttö ei häiritse esimerkiksi vauvan unta tai vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta tai että erilaiset laitteet eivät pidä lasta pitkiä aikoja paikoillaan.

Ruutujen, kuten television tai tabletin, äärellä vietettyä aikaa on alle 3-vuotiaan lapsen kohdalla hyvä rajata pieniin hetkiin siksi, että pienellä lapsella kuluu päivittäin paljon aikaa muiden tärkeiden perustaitojen opettelemiseen. Näitä ovat esimerkiksi karkeamotoriset taidot kuten liikkuminen, juoksu ja kiipeily, hienomotoriset taidot kuten kädentaidot ja askartelu sekä mielikuvitusleikkien kehittäminen.

Lue lisää sopivasta ruutuajasta

Alle 2-vuotias ei tarvitse kehityksensä tueksi älylaitteita. Pieni lapsi oppii tärkeät perustaidot, kuten puhumisen ja liikkumisen parhaiten itse tekemällä ja muista mallia ottamalla, ei esimerkiksi digitaalista mediasta tai oppimispeleistä. Lapsi tarvitsee kasvokkaista, vastavuoroista vuorovaikutusta sosiaalisten ja kielellisten taitojen ja sanavaraston kehittymiseen ja oman äidinkielensä oppimiseen. Aikuisen konkreettinen läsnäolo on pienelle lapselle tärkeää.

Leikki-ikäisen taaperon digitaalisen median käyttö on hyvä pitää pienissä hetkissä ja rajata suunnilleen yhteen tuntiin päivässä, jotta aikaa kehityksen kannalta tärkeiden taitojen kehittymiselle jää. Pienen lapsen pitkiä paikallaanolojaksoja tai kehoa kuormittavia sykkyräasentoja tabletin tai muun laitteen äärellä kannattaa välttää myös fyysisen terveyden näkökulmasta.

Se mistä toinen nauttii ja innostaa, voi toiselle olla liian virittävää tai jännittävää. Vanhemman onkin tärkeä tuntea oman lapset tarpeet ja havaita tilanteet, joista digitaalisista laitteista tai sisällöistä on lapselle iloa ja hyötyä tai joissa ne häiritsevät esimerkiksi vuorokausirytmiä.

Taaperoikäisen lapsen älylaitteiden tai muun digitaalisen median käyttöä on suotuisaa vähentää, jos lapsi vaikuttaa käytön jälkeen ylivirittyneeltä tai ärtyneeltä. Taustalla oleva media, kuten vaikkapa auki oleva televisio voi haastaa pienen lapsen leikkeihin tai muuhun arjen tekemiseen keskittymistä.

Aktivoiva digitaalinen mediasisältö juuri ennen nukkumaanmenoa voi vaikuttaa häiritsevästi nukahtamiseen. Digilaitteiden käyttöä olisikin hyvä välttää hyvissä ajoin ennen nukkumaanmenoaikaa.

Juuri omalle lapselle sopivan median käytön ja sisältöjen löytäminen edellyttää lasta hoitavalta aikuiselta läsnäoloa arjessa ja median käytön tilanteissa, paneutumista, tilannetajua ja ennakointia, silloinkin kun arjessa aika tuntuu olevan kortilla. Lapsen mediataitojen tukeminen jo varhaisessa vaiheessa palkitsee ja helpottaa myönteisen ja tasapainoisen median käytön ohjaamista myöhemmissä vaiheissa.


Palaa Median vaikutuksista pienen lapsen elämässä -sivulle

Takaisin ylös