Siirry sisältöön

Tunteiden ja toiminnan säätely

Pieni lapsi tarvitsee aikuisen huomiota jakaessaan onnistumisiaan ja toisaalta aikuisen tukea kohdatessaan epäonnistumisia. Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä tärkeämpää on vanhemman antama tuki tunteiden säätelylle. Tunteiden kuohuessa aikuisen rauhoittava läsnäolo, lohdutus, kosketus ja lapsen tunteiden sanoittaminen ovat tärkeitä tekoja, jotka auttavat lasta käsittelemään tunnetilojaan.

Vuorovaikutus edistää myös lapsen empatia- ja yhteistyötaitoja. Aikuinen voi tunnistaa ja nimetä yhdessä lapsen kanssa erilaisia mediahahmojen kokemia tunteita, tutkia kasvojen ilmeitä tai pohtimalla, miten vaikka satukirjassa tai ohjelmassa kiipeliin joutunutta hahmoa voisi auttaa tai lohduttaa. Esimerkiksi 1-vuotias alkaa osoittaa huolenpitoa toisten tunteita kohtaan ja yrittää lohduttaa toista ihmistä tai surullista kirjan hahmoa silittämällä tai halaamalla.

Lisäksi pieni lapsi tarvitsee aikuisen tukea laitteiden konkreettisessa käytössä sekä oman toiminnan ohjaamisessa digitaalisen median parissa. Toiminnanohjauksella tarkoitetaan taitoja, joiden avulla oman toiminnan ja ajattelun suunnittelu, tarkastelu ja säätely onnistuvat. Toiminnanohjauksen taidot ja kyky itsesäätelyyn kehittyvät kuitenkin hitaasti, aina varhaiseen aikuisuuteen asti. Taaperoikäinen tarvitsee usein paljon aikuisen apua esimerkiksi, kun on aika siirtyä median parista muuhun tekemiseen.

Lapsen tunnetaitojen tukemista käsitellään Pienenä podcast-sarjassa. Voit kuunnella esimerkiksi jakson Pienen mielen tukemista digiajassa -jakson, jossa lastenpsykiatriaan erikoistuva lääkäri Riikka Riihonen jakaa pienen lapsen tunteiden säätelyssä auttavia vinkkejä vanhemmille.

Pienenä digiajassa -podcast


Palaa Median vaikutuksista pienen lapsen elämässä -sivulle

Takaisin ylös