Siirry sisältöön

Lapsi haluaa tubettaa  

Netti on pullollaan videoita, sillä niiden tekeminen ja julkaiseminen on mahdollista yhä useammalle. Videoiden teko ja jakaminen onnistuu jo monen lapsen taskusta löytyvällä puhelimella ja nettiyhteydellä. Lapset ja nuoret käyttävät innokkaasti YouTubea ja muita julkaisualustoja. Moni kuvaa videoita ja klippejä omaksi ilokseen tai jakaakseen niitä kavereille pikaviestien tai somen kautta.  

Moni katselee ja seuraa muiden tekemiä sisältöjä, mutta monen lapsen haaveena on tubettaminen ja oman kanavan avaaminen. Suosituimpien kanavien pitäjille tubettaminen voi olla ammatti, mutta videoiden teko voi olla monelle nuorelle myös tärkeä ja innostava harrastus, joka kehittää monia taitoja.  

Kaikista ei toki tule YouTube-julkkiksia. Tubettajat aloittavat harrastuksensa eri syistä, ja videoiden suosiota tai leviämistä voi olla vaikea ennustaa etukäteen. Lapsen kanssa on hyvä keskustella siitä, miksi tubettaminen ja omien videoiden julkaisu kiinnostaa ja mikä siinä motivoi? Mistä asioista lapsi haluaisi kertoa ja tehdä omia videoita? Mistä innostus videoiden tekemiseen on syttynyt? Juttele lapsen kanssa millaisia mahdollisia hyviä ja ikäviä puolia tubettamiseen liittyy. Keiden lapsi toivoo videoitaan katsovan? Kaverien vai muidenkin? Miettikää keiden kaikkien nähtäville videot voivat päätyä ja millaisia vaikutuksia sillä voi olla lapsen elämään ja tulevaisuuteen.   

Mutta mitä pitäisi vanhempana ottaa huomioon, jos lapsi toivoo saavansa omat videonsa maailmalle? Seuraavassa muutamia asioita, joita kannattaa pohtia.  

Jos YouTuben tai nettivideoiden maailma ei tunnu tutulta, aloita selailemalla YouTubea kokeilemalla eri hakusanoja. Katso mitä löydät omista kiinnostuksen kohteistasi tai harrastuksistasi. Selaile millaiset videot ovat nousussa tai trendaavat omalla alueellasi.   

Huomaat pian, että tubettajilla on erilaisia julkaisutyylejä. Suosittuja kanavamuotoja tai videogenrejä ovat esimerkiksi My day -tyyliset videot, pelivideot, life style- ja muotivlogit, sketsit ja huumorivideot, harrastevideot, erilaiset haastevideot, tutoriaalit tai musiikkivideot.   

Pyydä lasta näyttämään esimerkkejä sellaisista YouTube-videoista, jollaisia hän haluaisi itse tehdä. Jutelkaa, mitä niiden tekeminen on vaatinut? Millaisia taitoja tarvitaan ja miten niitä voi harjoitella? Miten video on suunniteltu? Kuinka paljon aikaa videon tekeminen on voinut viedä? Jos mietit, millaisia ensimmäisiä videoita käyttäjät ovat julkaisseet, esimerkiksi hakusanoilla ”Mun eka video” pääsee alkuun.   

Lukekaa kommenttiketjuja lapsen seuraamien tubettajien videoista. Millaisia kommentteja videoihin on kertynyt? Kannattaako niihin vastata? Miten netissä voi kirjoittaa tai vastata muille mukavalla ja reilulla tavalla?

Varaa hetki aikaa ja tutustu videopalvelun käyttöehtoihin ja sääntöihin. Käykää niitä läpi yhdessä lapsen kanssa. Mitä säännöt tarkoittavat omia videoistaan julkaisevan käyttäjän kannalta? Entä kommentoijan tai kanavan tilaajien näkökulmasta?   

Oman YouTube-kanavan perustamiseen tarvitsee Google-tunnuksen, joka palvelun käyttöehdoissa edellyttää tällä hetkellä 16 vuoden ikää. Huomioi tämä. Jotkut vanhemmat sallivat alle käyttöehdon vaatiman iän olevan lapsen tubettaa sillä ehdolla, että käyttäjätiliä hallinnoidaan yhdessä. Joillain perheillä voi olla yhteinen YouTube-kanava, jolle videoita tuotetaan yhdessä. Tubettamista ei kannata aloittaa liian nuorena, jotta mahdollisilta riskeiltä, kuten yksityisten tietojen leviämiseltä tai nettikiusaamiselta vältyttäisiin. Alaikäinen lapsi on vanhemman vastuulla – myös netissä toimiessa.   

Tutustukaa yhdessä, mikä palvelun käyttöehdoissa on sallittua ja mikä kiellettyä. YouTubessa esimerkiksi loukkaavan, shokeeraavan tai vaarallisiin temppuihin yllyttävän sisällön julkaiseminen ei ole sallittua. Myös erityisesti lapsia vaarallisiin tai vahingollisiin temppuihin yllyttävien sisältöjen julkaiseminen on sopimatonta. Palvelussa voidaan asettaa sisällöille ikärajoituksia, poistaa niitä kokonaan tai sulkea kanavia tai tilejä käyttöehtoja rikottaessa. Jos palvelussa törmää loukkaavaan tai hyökkäävään sisältöön, siitä voi tehdä ilmoituksen palvelun ylläpitoon.   

Videoita julkaistessa on tärkeä kunnioittaa tekijänoikeuksia. Tutustukaa tekijänoikeuksiin ja miettikää miten huomioida niitä omien videoiden tekemisessä ja julkaisussa. YouTubessa voi julkaista vain videoita, jotka ovat itse tehtyjä tai joiden käyttämiseen on lupa. Videoissa ei myöskään voi käyttää ilman tarvittavaa lupaa sisältöä, kuten musiikkikappaleita, jonka tekijänoikeudet omistaa joku muu.  

Videoiden tekeminen ei ole sama asia kuin niiden julkaiseminen. Videoiden tekoa kannattaa harjoitella aluksi yhdessä, mutta jättää ne vielä julkaisematta YouTubessa tai muualla netissä. YouTubessa omien videoiden asetuksista voi myös säätää onko video julkinen vai yksityinen ja voiko sen nähdä esimerkiksi vain siihen linkin saaneet. On kuitenkin hyvä muistaa netin norsun muisti: nettiin ladattua sisältöä ei välttämättä saa koskaan kokonaan pois eikä voi olla täysin varma, mihin kaikkialle oma sisältö voi levitä. Käytännön harjoittelu yhdessä opettaa tekemään videoita turvallisesti.  

Lapsen kanssa kannattaa sopia, että ainakin aluksi hän saa julkaista vain sellaista sisältöä, joka on katsottu yhdessä vanhemman kanssa ja että sen julkaiseminen on molempien ja myös kaikkien videolla esiintyvien mielestä ok.  

Sopikaa lapsen kanssa videoiden tekemiseen liittyvistä säännöistä ja palatkaa päivittämään niitä ensimmäisten kokeilujen jälkeen ja pitkin matkaa. Joskus innostus videoiden tekemiseen lopahtaa. Tällöin voi miettiä, haluaako omia videoita piilottaa tai poistaa. Jos kanava ja videot jäävät julkiseksi, tuleeko niihin vielä kommentteja ja onko niitä tarpeen enää seurata? Kommentointimahdollisuuden voi halutessaan myös säätää asetuksista pois.    

Turvallisuus on tubettamisessa tärkeää. Käykää lapsen kanssa läpi, mitä tietoja hän saa tai ei saa jakaa. Ei kannata paljastaa esimerkiksi omaa koko nimeä tai yhteystietoja, kuten puhelinnumeroa tai kotiosoitetta. Kannattaa myös miettiä, mitä tämä tarkoittaa kuvaamisen suhteen. Voiko esimerkiksi lapsen kodin tarkan sijainnin tai muun henkilökohtaisen tiedon saada selville kuvista tai videoista?   

Eri somekanavilla saatetaan pyytää erilaisia tietoja. Miettikää kokonaisuutta: kertooko lapsi kanavallaan omia käyttäjänimiään muihin nettipalveluihin tai ovatko ne helposti yhdistettävissä? Millaisia asioista lapsi eri kanavilla jakaa? Kysy, keitä hän pitää eri kanavilla kavereinaan ja millaisista asioista juttelee heidän kanssaan. Mitä hän tietää kavereista? Sen perusteella voi päätellä jotakin siitäkin, mitä lapsi on todennäköisesti kertonut itsestään.   

Omaa yksityisyyttä ja tietosuojaa kannattaa siis ajatella kokonaisuutena, johon liittyvät erilaiset profiilit ja selville saatavat tiedot eri nettipalveluissa. Yksi yksityisyydensuojaan liittyvä nettikiusaamisen muoto on doksaus, joka tarkoittaa ihmisten henkilötietojen etsimistä ja luvatonta julkista levittämistä.   

Omien tietojen suojaamisen lisäksi on hyvä käydä läpi, millaisia asioita esimerkiksi omista  perheenjäsenistä tai kavereista voi kertoa ja mitä ei. Videoita tehdessä on tärkeä suojella oman yksityisyyden lisäksi muiden yksityisyyttä. Kuuluvatko esimerkiksi perheenjäsenten äänet videon tai livestreamin taustalla niin, että he eivät tiedä siitä?

Yläpeukut, uudet seuraajat ja kannustavat kommentit tuntuvat ihanalta ja voivat motivoida tekemään lisää videoita. Kaikki palaute ei kuitenkaan ole aina myönteistä. Ikävät kommentit voivat satuttaa eikä lapsi välttämättä osaa käsitellä saamaansa palautetta. Ikävän palautteen sietämisestä on hyvä jutella etukäteen, jos tubettamista aiotaan kokeilla.  

Kommentointiin voi myös itse vaikuttaa. Tutustukaa palvelun teknisiin asetuksiin, joilla määritellään esimerkiksi kommentointimahdollisuuksia. YouTubessa on mahdollista säätää asetuksista kommenttitoiminto pois päältä ja moderoida kommentteja. On hyvä käydä myös läpi, miten häiritseviä käyttäjiä voi estää eli blokata omalla kanavalla.   

Vaikka tubettaminen olisikin tarkoitettu lähinnä omalle lähipiirille, voi periaatteessa mikä tahansa julkinen video tulla syystä tai toisesta viraaliksi eli levitä hyvin laajoille yleisöille. Jutelkaa lapsen kanssa myös tällaisesta tilanteesta. Kuvitelkaa, miltä tilanne voisi tuntua ja mitä vaikutuksia sillä voisi olla. Mitä voi tehdä, jos video leviää kiusaamismielessä?   

Jutelkaa myös myönteisestä vuorovaikutuksesta ja reilusta toiminnasta netissä. Miten YouTubessa vastataan kommentteihin? Tarvitseeko kaikkiin kommentteihin reagoida?    

YouTube on kaupallinen alusta, jossa tehdään käyttäjille kohdennettua mainontaa monin tavoin. Vaikka aloittelevan tubettajan kanavan videoilla eivät mainokset vielä pyörisi, on hyvä käydä läpi videopalvelujen mainonnan logiikkaa ja harjoittaa mainonnanlukutaitoa. Pohtikaa esimerkiksi miten suositut tubettajat kertovat kaupallisesta yhteistyöstä. Millaisia ehtoja siihen voisi liittyä? Miten mainontaa ja kaupallista sisältöä voi tunnistaa?   

Kaupallisuus näkyy myös algoritmien toiminnassa. YouTuben algoritmi seuraa ja oppii, millaiset videot käyttäjiä kiinnostavat, jotta he viettäisivät palvelussa ja siten myös mainosten äärellä mahdollisimman paljon aikaa. Tutkikaa, millaisia sisältöjä palvelu teille tarjoaa. Miksi näin on? Kuten moni muukin nettipalvelu, myös YouTube pyrkii tarjoamaan käyttäjilleen samankaltaista sisältöä, mitä he ovat aiemmin katselleet tai mistä he ovat tykänneet. Erityisesti mainostajat hyötyvät tästä ominaisuudesta.  

Hauska harrastus voi ja saakin imaista mukaansa, mutta vanhemman on syytä huolehtia tasapainoisesta arjesta. Onko lapsella myös muuta tekemistä ja harrastuksia? Sujuuko koulu? Nähdäänhän kavereita myös kasvokkain? Unesta ei pidä tinkiä netinkäytön tai videoiden tekemisen vuoksi.   

Videoiden tekeminen on usein hauskaa puuhaa. Jos kuitenkin videoiden julkaisu tai sosiaalisessa mediassa mukana oleminen alkaa aiheuttaa stressiä tai viedä liiaksi aikaa muulta elämältä tai velvollisuuksilta, on syytä pitää taukoa. Silloin kannattaa keskittyä muuhun tekemiseen ja pohtia tuntuuko videoiden tekeminen vielä mielekkäältä puuhalta.   

Jos innostus videoiden tekemiseen lopahtaa, miettikää mitä omalle kanavalle tai videoille tehdään. Halutessaan kanavan voi piilottaa tai poistaa. Miten aktiivisesti kommentteja videoihin tulee ja onko niitä tarpeen seurata?  

Ole mukana lapsen videoidentekoharrastuksessa alusta lähtien. Seuraa, juttele ja iloitse lapsen kehittyvistä taidoista ja ilmaisusta. Jos käy ilmi, että lapsi on julkaissut omia YouTube-videoita tietämättäsi, ota asia rauhallisesti puheeksi lapsen kanssa. Älä syyllistä tai arvostele, vaan kerro että sinun on vanhempana tärkeää tietää mitä lapsi netissä julkaisee. Kasvava nuori alkaa itsenäistyä myös netinkäytössään, mutta muistuta, että olet vanhempana vastuussa ja kiinnostunut hänen hyvinvoinnistaan ja tekemisistään myös netissä. Jutelkaa yhdessä, miten voit olla lapsen tukena tubettamisharrastuksessa ja sopikaa pelisäännöistä videoiden tekemiselle ja julkaisemiselle jatkossa.   

Ladattavat materiaalit

Aiheeseen liittyvät

Tilaa mediakasvatuksen uutiskirje

Takaisin ylös