Parisuhteen vaiheet

Symbioosivaihe

Rakastumisen tunne on voimakkaimpia asioita maailmassa. Rakastunut on oikeastaan rakastunut omaan unelmaansa rakastetusta. Jörg Zink kirjassaan Rakkauden tie sanoo: ”Nuoren ihmisen rakkauden ensimmäiset ja herkimmät idut alkavat unelmasta. Unelmasta, jota rakastava ihminen uneksii omassa sielussaan ennen heräämistään ensimmäiseen todelliseen kohtaamiseen rakastettunsa kanssa.”

Suhteen alkuvaiheessa puolisoilla on tavallisesti keskenään voimakas me-tunne. Toisesta nähdään enimmäkseen vain positiivisia puolia, negatiiviset ominaisuudet annetaan anteeksi tai ne peräti sivuutetaan. Rakastunut tekee kaikkensa saadakseen toisen pysymään luonaan, jopa niin, että toisen tarpeiden huomioon ottaminen ylittää omat tarpeet. Yksilöt sulautuvat kokonaisuuteen. Me-tunne on tärkeä suhteen jatkuvuuden kannalta. Se kantaa seuraavissa vaiheissa. Alkuvaiheissa myös seksi yleensä sujuu ja sitä on riittävästi.

Eriytymisen vaihe

Edelleen Jörg Zinkiä lainataksemme: ”Vasta sitten seuraa työläs vaihe, unelmaa ja ihmistä opetellaan ymmärtämään yhdessä, näitä kahta, jotka liian usein tuskallisesti erotetaan toisistaan: todellinen ihminen, jota rakastetaan, ja unelma, jolla usein on liian vähän tekemistä todellisuuden kanssa.” Todellisessa ihmisessä onkin monta puolta.

Eriytymisen vaiheessa puolisoissa kasvaa tunne siitä, että he ovat kaksi erilaista ihmistä. Se mikä toisessa aikaisemmin nimenomaan kiinnosti ja täydensi omaa persoonaa, alkaa lopulta peräti ärsyttää. Puolisoiden tarve omaan yksityisyyteen ja oman elämän tarpeiden huomioon ottamiseen nousee tärkeäksi. Tämä on luonnollinen vaikkakin koetteleva vaihe parisuhteessa.

Monet kuvaavat tätä sanoilla ”kasvoimme erilleen”. Voi tulla ajatus että kumppanin valinta on ollutkin väärä. Vaara ajautua eron tielle piilee siinä, että heittäydytään tyydyttämään vain omia tarpeita. Tässä vaiheessa voivat ulkopuoliset suhteet alkaa kiinnostaa. Kuvitellaan, että niistä löytyy ratkaisu ongelmiin, mutta todellisuudessa ongelmat jäävät ratkaisematta ja seuraavat mukana.

Totaalisen erilleen ajautumisen voi joskus välttää sillä, että puolisot varaavat aikaa keskusteluille. On tarpeen kertoa kumppanille omista tarpeista ja toiveista. On tarpeen tehdä myös kompromisseja. Molemmat joutuvat luopumaan ainakin aika ajoin yksilöllisten tarpeiden tyydyttämisestä yhteisen edun hyväksi. Molemmilla täytyy olla myös mahdollisuus johonkin omaan alueeseen, olkoon se vaikka piirongin laatikko, päiväkirja, jokin harrastus tai omat sukulaiset ja ystävät. Henkilökohtaisen pankkitilinkään ei tarvitse olla mikään epäluottamuksen aiheuttaja.

Kun jaksetaan selvittää perussuhteen karikot, löytyy sen myötä entistä lujempi pohja yhteiselle elämälle. Puhumalla ja sopimalla asioista päästään kiperien tilanteiden yli.

Kumppanuuden vaihe

Kumppanuusvaiheessa puolisot ovat oppineet hyväksymään erilaisuutensa ja tukemaan toisiaan siinä, he antavat tilaa toisilleen. Samalla on kuitenkin vallalla henki “kaveria ei jätetä”. Tässä vaiheessa koetaan mielihyvää siitä, että toinen on olemassa, omana itsenään ja erilaisenakin. Kumppanuuden vaiheeseen päässeet osaavat usein tuulettaa menestykselleen: useasta parisuhdetta koetelleesta tilanteesta on otettu yhdessä selkävoitto.

Hyvän parisuhteen salaisuus ei ole jatkuvassa onnen tunteessa vaan siinä, että on jaksettu tehdä työtä suhteen eteen ja hyväksyä se, että kukaan eikä mikään ole täydellistä, ei itse eikä toinen, ei myöskään elämä kenties jossakin muualla.

Yhteiset hyvät kokemukset nousevat tärkeiksi, yhteinen historia, valokuvat, muistot, lapset ja aikanaan lapsenlapset, koti. Yhdessä kestetyt vaikeudet vahvistavat tunnetta siitä, että juuri tämän ihmisen kanssa haluaa vanheta. Seksielämässä on opittu tuntemaan omat ja toisen mieltymykset, osataan ottaa huomioon molempien tarpeet. Suhteeseen on tullut keskinäistä luottamusta ja vapautuneisuutta.

Edellä kuvatut vaiheet parisuhteen kaaressa eivät noudata välttämättä kaavaa, jota voitaisiin kuvailla tarkoilla suhteen tai yksilöiden ikävuosilla. Eri vaiheet voivat olla osittain myös sisäkkäin, ainakin silloin jos on kysymys uusperheestä. Puolisot voivat edetä eri tahtia vaiheesta toiseen. Esimerkiksi toisella voi alkaa voimakas itsenäistymisen tarve, eikä toinen pysy perässä, vaan joutuu ihmettelemään, mistä oikein on kysymys.

Aiheeseen liittyvät